馃憠 Terapia w kszta艂cie emocjonalnym jest nowoczesn膮 i skuteczn膮 technik膮 osobistej transformacji.

Terapia w kszta艂cie emocji

Innowacyjna ga艂膮藕 psychoterapii Do tej pory arsena艂 psychoterapii jest bogaty w ró偶ne skuteczne, szybko dzia艂aj膮ce i bezpieczne techniki, które mog膮 pomóc osobie dotkn膮膰 ukrytych zasobów sfery psychicznej i osi膮gn膮膰 doskona艂e zdrowie. Jednym z innowacyjnych trendów, które udowodni艂y swoj膮 skuteczno艣膰 i zdoby艂y uznanie profesjonalistów, jest technika, zrodzona w Rosji, zwana terapi膮 emocjonaln膮 (EOT).
Opis sprz臋tu Chocia偶 ten kierunek jest oparty i poch艂oni臋ty wieloma cechami z klasycznych technik psychoterapeutycznych, terapia o kszta艂cie emocjonalnym jest uznawana za metod臋 niezale偶nego autora i jest szeroko praktykowana w celu przezwyci臋偶enia ró偶nych nieprawid艂owych stanów psychiki i powi膮zanych zjawisk psychogennych. Praca psychoterapeuty prowadz膮cego EOT koncentruje si臋 na wywieraniu wp艂ywu na negatywny stan emocjonalny osoby powstaj膮cej w wyniku przewlek艂ego odczuwania emocji i uczu膰 o negatywnym kolorze. To destrukcyjny status psycho-emocjonalny jednostki s艂u偶y jako podstawa do rozwoju niekorzystnych przewlek艂ych do艣wiadcze艅, inicjuje rozwój stanów patologicznych, inicjuje powstawanie zaburze艅 psychogennych.
W arsenale terapii o kszta艂cie emocjonalnym – niezawodne i naturalne 艣rodki: obrazy, które powstaj膮 w cz艂owieku, bezpo艣rednio zwi膮zane z konkretnym problemem. Po zbadaniu i przestudiowaniu wizualnych i werbalnych obrazów klienta, w 艣cis艂ej wspó艂pracy lekarza z pacjentem, powstaje, analizuje, ocenia prawdziwe przyczyny rozwoju negatywnego lub niestabilnego stanu psycho-emocjonalnego z powodu pozbycia si臋 fiksacji na ich niszczycielskich odczuciach.
Podczas sesji terapii o kszta艂cie emocjonalnym mo偶liwe jest przekszta艂cenie indywidualnych negatywnych do艣wiadcze艅 i dobrostanu klienta jako ca艂o艣ci poprzez wp艂ywanie na istniej膮ce reprezentacje wizerunkowe. Z subiektywnego punktu widzenia jednostka mentalnie wspó艂pracuje ze swoimi pod艣wiadomymi obrazami, a w艂a艣ciwie i obiektywnie – pracuje nad wyeliminowaniem b艂臋dnego i destruktywnego programu i transformacj膮 jego osobowo艣ci.
Cel i zaleta metody Po osi膮gni臋ciu normalizacji stanu psychicznego, po wyeliminowaniu negatywnego koloru ze sfery uczu膰 po sesjach terapii o kszta艂cie emocjonalnym, osoba zyskuje szereg istotnych zalet:

 • jest wolny od zale偶no艣ci od swoich negatywnych do艣wiadcze艅;
 • eliminuje niefunkcjonalne uczucia;
 • eliminuje nie-konstruktywny model my艣lenia;
 • nabywa harmoni臋 i integralno艣膰 wewn臋trznego 艣wiata;
 • pozbywa si臋 bolesnych objawów psychosomatycznych;
 • chwyta przydatny system my艣lenia;
 • nabywa umiej臋tno艣ci logicznego i celowego zachowania;
 • otrzymuje 艣wie偶y 艂adunek energii i doskona艂膮 motywacj臋 do samodoskonalenia.
 • Celem terapeuty w sesji terapii o kszta艂cie emocjonalnym jest pomóc cz艂owiekowi skoncentrowa膰 uwag臋 na obrazach istniej膮cych w wyobra藕ni, czyli próbach odczuwania, widzenia, s艂yszenia, w膮chania. Pó藕niejszy wp艂yw mentalny na obraz pozwala wyeliminowa膰 przyczyn臋 cierpienia i bólu serca.
  Obecnie terapia w kszta艂cie uczu膰 ma na celu przezwyci臋偶enie wielu problemów i dolegliwo艣ci, w tym:

 • ból g艂owy o charakterze psychogennym i inne rodzaje bólu;
 • irracjonalny niepokój i patologiczne l臋ki;
 • warunki depresyjne;
 • kompleksy ludzkie;
 • problemy w relacjach ze spo艂ecze艅stwem.
 • patologie oskrzelowo-p艂ucne, w tym astma oskrzelowa;
 • sw臋dzenie i neurodermit.
 • Metoda terapii o kszta艂cie emocjonalnym jest nie tylko sposobem na wyeliminowanie nieprzyjemnych objawów, ale jest doskona艂ym mechanizmem do ca艂kowitego wyeliminowania czynników prowokuj膮cych, które wyzwoli艂y patologiczny stan psychiki.

  Like this post? Please share to your friends:

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: