馃憠 Przyjaciele - przyczyna oty艂o艣ci? | Badania |

Przyjaciele – przyczyna oty艂o艣ci?

Holistyczna koncepcja dobrobytu obejmuje elementy fizyczne, mentalne, spo艂eczne i duchowe. Nowe badanie dodaje jeszcze jedn膮 cech臋 tego wzoru, twierdz膮c – interakcje spo艂eczne mog膮 wp艂ywa膰 na wag臋 danej osoby w kierunku dodatnim lub ujemnym.

W nowym badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Loyola naukowcy obserwowali uczniów i odkryli, 偶e kr膮g przyjació艂 mo偶e znacz膮co wp艂ywa膰 na wag臋.

Naukowcy odkryli wzór: studenci byli sk艂onni do szybkiego przybierania na wadze, je艣li ich przyjaciele byli lepiej ni偶 oni sami. Je艣li przyjaciele byli szczuplejsi, uczniowie przybierali na wadze znacznie wolniej.

Po艂膮czenia spo艂ecznych wp艂ywaj膮 równie偶 na stopie艅, w jakim dana osoba jest aktywna w sporcie (na portalach spo艂eczno艣ciowych, naukowcy odnosz膮 si臋 do bezpo艣redniego kontaktu, a nie liczba przyjació艂 w sieci spo艂ecznych).

Wyniki potwierdzaj膮 i rozszerzaj膮 wcze艣niejsze badania, które wykaza艂y, 偶e utrata masy cia艂a mo偶e by膰 "zara藕liwa".

鈥濼e odkrycia mog膮 pomóc nam rozwija膰 bardziej skuteczne 艣rodki przeciw oty艂o艣ci, – profesor filozofii Davida Shouem. – Nie powinni艣my próbowa膰 leczy膰 m艂odzie偶 w izolacji.鈥

Badanie przeprowadzono w celu okre艣lenia przyczyn, dla których oty艂o艣膰 i zwi膮zane z ni膮 zachowania gromadz膮 si臋 w kr臋gach spo艂ecznych. Czy to dlatego, 偶e przyjaciele wp艂ywaj膮 na swoje zachowanie? (To si臋 nazywa "wp艂yw spo艂eczny").

Mo偶e, po prostu szczupli ludzie zazwyczaj s膮 przyja藕ni ze szczup艂ymi, a pe艂noprawni przyjaciele s膮 przyci膮gni臋ci do pe艂nych przyjació艂? (To si臋 nazywa 鈥瀐omophilia鈥 lub, bardziej nieformalnie 鈥瀙taki piórko stada razem鈥).

Naukowcy wykorzystali zaawansowanych metod statystycznych w celu ustalenia, w jaki sposób zwi膮zek mi臋dzy oty艂o艣ci膮 i kontaktów spo艂ecznych jest konsekwencj膮 wp艂ywu spo艂ecznego i jak – tendencja do wyboru znajomych o podobnej budowie cia艂a (homophilia).

Naukowcy przeanalizowali dane z dwóch du偶ych uniwersytetów, które uczestniczy艂y w National Longitudinal Study of Adolescent Health. Uczniowie byli obserwowani w ci膮gu roku od 1994 do 1995 roku i ponownie, w nast臋pnym roku.

Odkryto, 偶e jedn膮 z przyczyn zwi膮zku mi臋dzy oty艂o艣ci膮 a kontaktami spo艂ecznymi by艂 sposób, w jaki studenci wybrali swoich przyjació艂. Ale nawet po opanowaniu tego procesu wci膮偶 istnia艂 silny zwi膮zek mi臋dzy oty艂o艣ci膮 a kr臋giem przyjació艂 studenta.Na przyk艂ad oty艂y nastolatek, którego przyjaciele byli szczuplejsi, ma 40 procent szans na zrzucenie wagi i 27 procent szans na przybranie t艂uszczu w przysz艂o艣ci.

Ale je艣li pe艂noletni przyjaciele byli otyli, jego szansa na schudni臋cie wynosi艂a tylko 15 procent, ale przyty膰 – a偶 56%.

Naukowcy s膮 przekonani, 偶e to wyra藕nie pokazuje, 偶e wp艂yw spo艂eczny "zwykle dzia艂a w szkodliwym kierunku, zw艂aszcza odpowiednio dla BMI, skupienie si臋 na utracie wagi jest mniej prawdopodobne ni偶 g艂ówna strategia przeciwko zestawowi tego ci臋偶aru.

Aby pokona膰 te bariery, konieczna b臋dzie skuteczna interwencja, a nast臋pnie trzeba b臋dzie wzi膮膰 pod uwag臋 wp艂yw spo艂eczny. "

Shawam zauwa偶y艂, 偶e badanie mia艂o swoje ograniczenia. Wszystkie pomiary by艂y oparte na samoobserwacji, a do pewnego stopnia jest to metoda subiektywna i niewiarygodna.

Ponadto badanie kontaktów spo艂ecznych jest raczej obserwacj膮 ni偶 eksperymentem, a to znacznie ogranicza zdolno艣膰 do oceny przyczyn i skutków.

Ponadto dane zosta艂y zebrane ponad kilkana艣cie lat temu – przed pojawieniem si臋 Facebooka oraz w czasie, gdy wska藕niki wzrostu oty艂o艣ci u dzieci by艂y ni偶sze.Niemniej jednak, Shawem uwa偶a, 偶e 鈥嬧媤yniki te mo偶na doda膰 do dyskusji na temat znaczenia wyboru przyjació艂 w sprawach zdrowia m艂odzie偶y.

鈥濶asze wyniki potwierdzaj膮 istnienie wp艂ywu spo艂ecznego i homophilia – mówi. – Oczywi艣cie, nie mo偶emy uzna膰 to praca przekonuj膮ca, wi臋c w przysz艂o艣ci b臋dziemy zwraca膰 uwag臋 na pojawiaj膮ce si臋 w granicach takich bada艅.鈥


殴ród艂o: psychcentral.com

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: