馃憠 Mowa - teoria naukowa - Psycholog

Mowa – teoria naukowa

Mowa jest historycznie ustalon膮 form膮 komunikacji ludzi poprzez konstrukcje j臋zykowe tworzone na podstawie pewnych regu艂.

Proces mowy zak艂ada z jednej strony formowanie i formu艂owanie my艣li za pomoc膮 艣rodków j臋zykowych (mowy), z drugiej strony postrzeganie konstrukcji j臋zykowych i ich rozumienie.

Tak wi臋c mowa jest procesem psycholingwistycznym, form膮 istnienia ludzkiego j臋zyka.

Rozwój, zmiany w leksykalnym struktury j臋zyka, jego gramatyki i d藕wi臋ku (system jest mo偶liwa tylko przy ci膮g艂ym odtwarzaniu struktur j臋zykowych w 偶ywej mowy. Brak komunikacji werbalnej prowadzi do j臋zyka 艣mierci lub, w obecno艣ci wystarczaj膮cej liczby dokumentów pisemnych, do jego zachowania na pewnym poziomie rozwoju, zarówno w przypadek 艂aci艅skiego i greckiego. w tej samej struktury gramatycznej j臋zyka pozostaje taka sama, s艂ownictwo nie odzwierciedla zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku naturalnym i dzia艂alno艣ci膮 cz艂owieka i F Teoria kinetyczna systemu, mo偶na zrekonstruowa膰 tylko na podstawie yazykov- 鈥瀙otomków鈥.

Mowa jest podstawowym elementem ludzkiej dzia艂alno艣ci,pozwalaj膮c osobie pozna膰 艣wiat dooko艂a, przekazywa膰 swoj膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie innym ludziom, gromadzi膰 je w celu przekazywania kolejnym pokoleniom.

Bycie 艣rodkiem wyra偶ania my艣li, mowy, w trakcie rozwoju ontogenezy, staje si臋 podstawowym (ale nie jedynym) mechanizmem ludzkiego my艣lenia. Wy偶sze, abstrakcyjne my艣lenie jest niemo偶liwe bez aktywno艣ci mowy.

IP Pavlov zauwa偶y艂, 偶e tylko aktywno艣膰 mowy daje cz艂owiekowi mo偶liwo艣膰 abstrahowania od rzeczywisto艣ci i uogólnienia, co jest charakterystyczn膮 cech膮 ludzkiego my艣lenia.

W zale偶no艣ci od formy komunikacji aktywno艣膰 mowy jest podzielona na ustne (co oznacza mówienie i s艂uchanie) oraz na pi艣mie (pisanie i czytanie).

W trakcie "produktywnych" rodzajów aktywno艣ci mowy – mówienia i pisania – zaanga偶owane s膮 nast臋puj膮ce g艂ówne grupy mechanizmów my艣lowo-fizjologicznych:

  • mechanizm programowania wymowy mowy (znaczenie transmitowane);
  • grupa mechanizmów zwi膮zanych z budow膮 struktury gramatycznej wypowiedzi, poszukiwanie niezb臋dnych s艂ów przez cechy semantyczne, wybór okre艣lonego brzmienia (w mowie ustnej,d藕wi臋k mowy, fonemu) lub system graficzny (w mowie pisanej, patrz grafem, litera); Wed艂ug aktualnych bada艅, realizacja tych funkcji jest zlokalizowana w centralnym uk艂adzie nerwowym, g艂ównie w obszarze kory skroniowej, zwanego Broca Zone (Strefa Brodmanna 45) i yavivshemsya jednym z ostatnich etapów ewolucji cz艂owieka.
  • mechanizmy fizjologiczne zapewniaj膮ce rzeczywist膮 realizacj臋 wypowiedzi (fizyczny proces "mówienia" lub "pisania").

zasady projektowania j臋zykowe maj膮 mo偶liwo艣ci etnospetsificheskie, które s膮 wyra偶one w systemie fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych i stylistycznych 艣rodków i zasad komunikowania si臋 w tym j臋zyku. Mowa jest 艣ci艣le zintegrowana ze wszystkimi mentalnymi procesami cz艂owieka. J臋zykowy aspekt ludzkich zachowa艅 mowy jest badany przez psycholingwistyk臋.

Literatura

  • Vygotsky, L.S. My艣lenie i mówienie.
  • Zhinkin N.I. Mowa jako dyrygent informacji.
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: