馃憠 Techniki pedagogiczne - psycholog

Metody pedagogiczne

Tradycyjne metody posz艂y do 鈥嬧媙owoczesnej pedagogiki od badaczy, którzy stali na pocz膮tku nauki pedagogicznej.

Obserwacja – najbardziej dost臋pna i rozpowszechniona metoda studiowania praktyki pedagogicznej.

Wady obserwacji: nie ujawnia wewn臋trznych aspektów zjawisk pedagogicznych, przy zastosowaniu tej metody niemo偶liwe jest zapewnienie pe艂nej obiektywno艣ci informacji.

Uczenie si臋 – Kolejna d艂ugo stosowana metoda bada艅 pedagogicznych. W szerokim sensie oznacza zorganizowan膮 dzia艂alno艣膰 poznawcz膮 maj膮c膮 na celu ustanowienie historycznych wi臋zi wychowania, izolacj臋 ogólnych, zrównowa偶onych systemów nauczania i edukacji.

Za pomoc膮 tej metody analizowane s膮 sposoby rozwi膮zywania konkretnych problemów, wyci膮gane s膮 wa偶one wnioski o praktycznym zastosowaniu ich w nowych warunkach. Dlatego ta metoda jest cz臋sto nazywana historyczn膮.

Rozmowy – Tradycyjna metoda bada艅 pedagogicznych. W rozmowach, dialogach, dyskusjach, postawach ludzi, ich uczuciach i intencjach, ocenach i postawach ujawnia si臋. Ró偶norodna rozmowa, jej nowa modyfikacja – wywiady, przeniesione do pedagogiki z socjologii.Wywiady zazwyczaj wymagaj膮 publicznej dyskusji; badacz stosuje si臋 do wcze艣niej przygotowanych pyta艅, umieszcza je w okre艣lonej kolejno艣ci.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: