👉 Typ osobowości maniakalno-depresyjnej

Maniakalno-depresyjny typ osobowości

Ma ostre poczucie humoru, nie ma sÅ‚owa w kieszeni, towarzyski i czarujÄ…cy, umie mówić i czarować. Siedzi naprzeciwko mnie i opowiada swojÄ… historiÄ™. W trakcie biznesu żartuje, prowadzi metafory, jest dowcipny i wesoÅ‚y. Ale w jego oczach wciąż odczuwam napiÄ™cie i smutek, o których nie chcÄ™ jeszcze pytać.
Typ osobowości maniakalno-depresyjnej wygląda tak. I chociaż w pracy nie dzielę ludzi na kategorie, woląc pozostać w rzeczywistych doświadczeniach, dziś chcę wam o tym powiedzieć.
Osoba ta bardzo lubi komunikować siÄ™ z innymi, jest energiczny, mechaniczny, jego sposób myÅ›lenia jest dość szybki i niekonsekwentny, myÅ›li zdajÄ… siÄ™ pomijać, ale sÅ‚uchanie go jest interesujÄ…ce z powodu dużej aktywnoÅ›ci emocjonalnej.
I jest paliwo dla tej energii – ukryty smutek, który pozostaje gÅ‚Ä™bokim osobistym doÅ›wiadczeniem. WczeÅ›niej czy później taka osoba jest wyczerpana, a nastÄ™pnie depresyjna część wypÅ‚ywa na powierzchniÄ™, co powoduje lÄ™k i rozpacz.

Aby nie doÅ›wiadczyć zÅ‚ożonych emocji smutku i tÄ™sknoty, czÅ‚owiek używa dwóch mechanizmów: zaprzeczenia i reakcji.Reagowanie może mieć formÄ™ bezpoÅ›redniÄ… lub poÅ›redniÄ… – ucieczkÄ™ od problemu.
Aby nie odczuwać bólu, czÅ‚owiek zaczyna przestawiać siÄ™ na cokolwiek: na nowy zwiÄ…zek lub prowokujÄ…c kÅ‚ótniÄ™, rozwiÄ…zÅ‚ość, pójÅ›cie do alkoholu, do pracy. Negacja czÄ™sto ukrywa siÄ™ w humorze, lub osoba udajÄ…ca, że ​​nie sÅ‚yszy ani nie widzi, co siÄ™ dzieje.
K: Niektóre rzeczy mi siÄ™ przytrafiajÄ…. Już cierpiaÅ‚em z powodu cierpienia, chciaÅ‚bym wyjść z tego tak szybko, jak to możliwe.
T: Wydajesz się teraz skarcić.
K: WiÄ™c nie mogÄ™ sobie poradzić, czujÄ™ siÄ™ jak nudna osoba …
T: Wydaje się, że twoje doświadczenie jest silniejsze, niż możesz sobie wyobrazić
K: PrzyszedÅ‚em po to, abyÅ› mi pomógÅ‚! CzujÄ™ siÄ™ bezradny i to tylko moja wina, nie wiem, do kogo mam siÄ™ zwrócić. To tak, jakbym siÄ™ rozpadÅ‚.
Klienci z typem osobowości maniakalno-depresyjnej bardzo boją się tego uczucia. Rozłącz się. Wewnętrznie są pewni, że kiedy zostaną lepiej rozpoznani, odsłonięci, jak oni, przestaną przestać. "Tak jak ja, nie potrzebuję nikogo."

Dlatego głęboko ukryli swoją wrażliwą stronę i woleli stać się "interesujący".
Humor, uparty charakter sprawia, że ​​taka osoba staje siÄ™ stabilna i dostosowana do warunków Å›wiata zewnÄ™trznego.

Opowiada dużo o sobie, jest nawet uczucie przepeÅ‚nienia szczegóÅ‚ami jego życia i nie rozumiem, jak to siÄ™ ma do sprawy. Za tÄ… caÅ‚Ä… brawurÄ… kryje siÄ™ coÅ›, do czego przyszedÅ‚.
T: Co czujesz, kiedy opowiadasz swojÄ… historiÄ™?
K: Nic, pustka i rozpacz
T: A co jest za tym, poza tÄ… pustkÄ…? Jak ona wyglÄ…da?
K: Pragnienie. I nie wiem, jak żyć.
Być może rodzice nie sÄ… dozwolone, switch, zignorowaÅ‚ emocje dziecka (oczywiÅ›cie najlepsze intencje) i mogÄ… być wyÅ›wietlane jako potężny odrzucenia jego smutku, że utworzonego sobie silnÄ… obronÄ™. "Kurczak – karmić to wszystko, przebijemy siÄ™".
Jest to uformowane zanim nauczymy siÄ™ nim zarzÄ…dzać, nasze mechanizmy obronne sÄ… silniejsze od nas. I nie wiem historiÄ™ swojego klienta, ale już przygotowuje siÄ™ do tego, że mamy iść do mojego dzieciÅ„stwa. I usÅ‚yszÄ™ zdanie "Mężczyźni nie pÅ‚aczÄ…, nie Å›cierajÄ… smarków, nie spotykajÄ… siÄ™, nie szmaciÄ…" lub coÅ› w tym rodzaju.
Nie daje sobie miejsca na smutek, jest bardzo silny i przyszedÅ‚ tylko wtedy, gdy jest absolutnie nie do zniesienia. I w bezpiecznej psychologicznej przestrzeni, muszÄ™ usÅ‚yszeć jego ból, smutek, zobaczyć go za falÄ… pozytywów i przestać wspierać fortecÄ™, którÄ… otoczyÅ‚.
I to nie jest takie miÅ‚e i dobre, jak mogÅ‚oby siÄ™ wydawać, ponieważ tam, gdzie jest miÅ‚ość, jest ból. W miejsce starej fortecy bÄ™dziemy uprawiać nowy ogród, żywopÅ‚ot twórczej adaptacji do życia. Do życia, w którym bÄ™dzie żyÅ‚ w każdej chwili swego życia.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: