馃憠 Jak uciec od iPhone'a? | Badania, samorozw贸j |

Jak oderwa膰 uwag臋 od iPhone'a?

Nowe badanie pokazuje, 偶e nasze cyfrowe 偶ycie cz臋sto uniemo偶liwia nam koncentracj臋. Tracimy kontakt z innymi i czujemy si臋 bezsilni.

Na przyk艂ad, jak wynika z jednego z bada艅, je艣li kto艣 korzysta z telefonu, nawet na krótko podczas biesiady z przyjació艂mi, to wystarczy, aby odwróci膰 uwag臋 uczestników i zmniejszy膰 przyjemno艣膰 czerpana z nimi komunikowa膰.

鈥濪la ludzi, którzy w trakcie eksperymentu wolno by艂o u偶ywa膰 telefonu, trudno by艂o zatrzyma膰 si臋 w chwili obecnej鈥 – mówi Ryan Dwyer, Master of Arts z University of British Columbia, g艂ówny autor prezentowanych podczas sympozjum bada艅 na temat wp艂ywu technologii cyfrowej na relacjach.

鈥濪ekada bada艅 szcz臋艣cia nam powiedzie膰, 偶e na艂adowane dodatnio komunikacja interesariuszy z innymi jest absolutnie niezb臋dne dla naszego samopoczucia psychicznego. Nowoczesna technologia jest wspania艂y, ale niestety, mo偶na go 艂atwo odci膮gn膮膰 nas od tych szczególnych chwil, które do艣wiadczamy w osobistej komunikacji z przyjació艂mi i rodzina. "

Dwyer i jego koledzy przeprowadzili dwa badania – eksperyment polowy w restauracji i ankiet臋.W eksperymencie w restauracji wzi臋艂o udzia艂 ponad 300 doros艂ych i studentów w Vancouver (Kolumbia Brytyjska, Kanada). Uczestnicy, którzy jadali na kolacj臋 przy stole, zapytali lub zostawili telefony na stole z do艂膮czonym dzwonkiem lub wibracj膮, lub wy艂膮czaj膮 d藕wi臋k z telefonów i zostawili je w pojemniku, który sta艂 na stole.

Po obiedzie uczestnicy wype艂niali kwestionariusz, gdzie zostali zapytani o poczuciu wi臋zi spo艂ecznej, przyjemno艣膰, rozrywk臋 i nudy, a tak偶e ile i jak kiedy艣 telefon podczas kolacji.

Naukowcy odkryli, 偶e osoby, których telefony by艂y swobodnie dost臋pne podczas eksperymentu, u偶ywa艂y nie tylko tych, których telefony by艂y na uboczu, ale cz臋艣ciej donosz膮, 偶e bardziej odczuwali abstrakcje i czerpali mniej przyjemno艣ci z komunikacji.

Badanie obj臋艂o ponad 120 uczestników z University of Virginia. Uczestnicy byli przes艂uchiwani pi臋膰 razy dziennie przez tydzie艅. Zostali poproszeni o zg艂oszenie, jak si臋 czuj膮 i co robili przez ostatnie 15 minut przed ankiet膮.

Wyniki pokaza艂y, 偶e ludzie twierdzili, 偶e czuli si臋 bardziej rozproszeni podczas interakcji twarz膮 w twarz, je艣li korzystali wówczas ze smartfonu, ni偶 gdyby go nie u偶ywali.Studenci powiedzieli równie偶, 偶e odczuli mniejsz膮 przyjemno艣膰 z komunikacji i zainteresowania ni膮, je艣li w tym czasie byli w telefonie.

鈥濿yniki badania s膮 szczególnie wa偶ne, poniewa偶 mówimy o negatywnych skutkach u偶ywania telefonów w艣ród studentów, co nazywa si臋 zwykle cyfrowych tubylców – powiedzia艂a Elizabeth Dunn, PhD z University of British Columbia, wspó艂autor badania, przedstawiono wyniki sympozjum. – Pocz膮tkowo przyj臋to 偶e to pokolenie powinno by膰 bardziej dostosowane do wielozadaniowo艣ci, sta艂ego przej艣cia mi臋dzy pozostaniem w telefonie i interakcji z innymi, ale badania wykaza艂y, 偶e nawet umiarkowane korzystanie z telefonu neguje korzy艣ci p艂yn膮ce z osobistej komunikacji. "

Sesja zosta艂a przedstawiona i inne badania, w których stwierdzono, 偶e wspó艂czuj膮cy ludzie sp臋dzaj膮 mniej czasu w sieciach spo艂eczno艣ciowych, ni偶 tych, którzy s膮 egocentryczne i sk艂onno艣膰 do narcyzmu.

Ponadto, wed艂ug tego badania, osoby o ni偶szej inteligencji emocjonalnej lub wyst臋puj膮 problemy z identyfikacj膮, opisu i przetwarzania ich emocje s膮 coraz cz臋艣ciej za pomoc膮 social media, ni偶 tych, którzy s膮 w kontakcie ze swoimi uczuciami.

鈥濴udzie prze偶ywaj膮 dyskomfort z w艂asnych i cudzych emocji, czuj膮 si臋 komfortowo w internecie – powiedzia艂 Sara Konrath, PhD z Indiana University. – Uwa偶amy, 偶e, by膰 mo偶e, oni wol膮 interakcji opartych na tek艣cie, poniewa偶 daje im wi臋cej czasu na przetwarzanie informacje spo艂eczne i emocjonalne. "

Badania te opieraj膮 si臋 na poprzednim, podczas którego stwierdzono, 偶e osoby bardziej podatne na narcyzm korzystaj膮 z sieci spo艂eczno艣ciowych cz臋艣ciej ni偶 osoby, które maj膮 mniej wyra藕ny narcyzm. Konrat powiedzia艂, 偶e jak dot膮d nie przeprowadzono bada艅 nad tym, jak inteligencja emocjonalna odnosi si臋 do korzystania z mediów spo艂eczno艣ciowych.

Ona i jej koledzy przeanalizowali dane z czterech bada艅, w których uczestniczy艂o ponad 1200 doros艂ych. Wykorzystali istniej膮ce skale do oceny narcyzmu, empatii, inteligencji emocjonalnej i rozpoznawania emocji. W badaniu zadawano tak偶e pytania o to, jak cz臋sto uczestnicy sprawdzaj膮 Facebooka, Twittera i Instagram i publikuj膮 je.

Jak ustalili naukowcy, bardziej empatyczni ludzie u偶ywaj膮 Twittera rzadziej ni偶 ci, którzy traktuj膮 innych z mniejsz膮 trosk膮 i wspó艂czuciem.Ponadto, ludzie, którzy postrzegaj膮 艣wiat bardziej z perspektywy innej osoby, nie sp臋dzaj膮 tyle czasu na 鈥濬acebooku鈥 i 鈥濱nstagrame鈥 jako tych, którym to jest niezwyk艂e. Innym ciekawym odkryciem jest to, 偶e osoby o wysokim poziomie rozpoznawania emocji innych osób rzadziej u偶ywaj膮 "Twittera" i "Facebooka".

I odwrotnie, bardziej narcystyczni ludzie i ci, dla których emocjonalne do艣wiadczenie innych osób jest problemem, sp臋dzaj膮 wi臋cej czasu na wszystkich trzech portalach spo艂eczno艣ciowych.

鈥濱nteligencja bardziej emocjonalne i empatia, 偶e 鈥嬧媗udzie unikn膮膰 sieci spo艂ecznych lub ni偶szy poziom empatii wabi ludzi w tych sieciach mog膮 rozmawia膰: cz臋ste korzystanie z portali spo艂eczno艣ciowych mo偶e zmniejszy膰 poziom empatii i inteligencji emocjonalnej – mówi Konrath – Nasze badanie nie pozwala nam ustali膰 przyczyn臋. "Potrzebne s膮 nowe badania, aby lepiej zrozumie膰, w jaki sposób technologia cyfrowa wp艂ywa na ludzi, czyni膮c ich lepszymi lub gorszymi."

Kolejne badanie zaprezentowane na sympozjum wykaza艂y, 偶e dzieci w wieku szkolnym zaczynaj膮 lepiej rozpoznawa膰 sygna艂y niewerbalne swoich rówie艣ników po sp臋dzi膰 pi臋膰 dni bez ekranu,a uczestnicy starszego wieku szkolnego do艣wiadczaj膮 wi臋kszego zwi膮zku z przyjació艂mi w trakcie osobistej interakcji w porównaniu do komunikacji w rozmowach wideo i audio lub komunikatorach internetowych.

Badanie to wykaza艂o, 偶e w przeciwie艅stwie do ich zdolno艣ci do 艂膮czenia nas z innymi na ca艂ej powierzchni Ziemi, telefony mog膮 pozbawi膰 nas korzy艣ci, które czerpiemy z interakcji z tymi, z którymi siedzimy przy tym samym stole. Dlaczego wi臋c korzystanie z telefonu podczas rytua艂ów towarzyskich sta艂o si臋 tak powszechne? Nasze badanie wykaza艂o, 偶e kiedy jedna osoba zaczyna korzysta膰 z telefonu, wzrasta prawdopodobie艅stwo, 偶e inni pójd膮 do telefonu. Jest to argument przemawiaj膮cy za za艂o偶eniem, 偶e zachowanie problemowe staje si臋 zaka藕ne w 艣rodowisku spo艂ecznym.


殴ród艂a:

  • sciencedaily.com/releases/2018/08/180810161553.htm
  • apps.apa.org/convsearch/article.aspx?id=5431&type=abstract&_ga=2.257814155.1606960360.1534258989-7238780.1533540206

T艂umaczone przez Kirila Melamuda

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: