馃憠 Chemia m贸zgu - klucz do ludzko艣ci | Badania |

Chemia m贸zgu jest kluczem do ludzko艣ci

Badanie, które porównuje nas do naczelnych i bada obszary mózgu zwi膮zane z zachowaniami spo艂ecznymi, mo偶e dostarczy膰 biologicznego wyja艣nienia faktu, 偶e Szekspir, Gandhi i Einstein pojawili si臋 w艣ród ludzi, a nie, powiedzmy, szympansów.

Wykopaliska staro偶ytnych artefaktów, ko艣ci, zapisów mog膮 wiele powiedzie膰 o naszej ewolucyjnej przesz艂o艣ci: jak wygl膮dali nasi przodkowie, jak chodzili, co jedli. Ale jest co艣, co nie mo偶e by膰 fragmenty szkieletów Odkrywamy dlaczego ludzie ewoluowali – albo raczej, dlaczego ewoluowa艂a ludzi? Dlaczego wszystkie prymasy mog艂y si臋 rozwija膰 tylko pewne? I dlaczego tylko ludzie byli zdolni do tak z艂o偶onych my艣li, emocji i zachowa艅?

Zespó艂 naukowców, którzy przej臋li najnowszych bada艅 w tej dziedzinie, postanowili艣my podej艣膰 do problemu z chemii: tworzenie profili substancji chemicznych w mózgu, znany jako Neuroprzeka藕niki.

Neuroprzeka藕niki – A 鈥瀋z膮steczki sygna艂owe鈥 – biologicznie aktywnych substancji chemicznych, przez który transmisja nerwowego impulsowych ogniw elektrochemicznych przez synaptycznej powierzchni (kontakt) do neuronów oraz mi臋dzy neuronami, a tak偶e, na przyk艂ad, z neuronów tkanki mi臋艣niowej lub komórek gruczo艂owych.

Wed艂ug hipotezy naukowców, ludzkie neuroprzeka藕nik profile ró偶ni膮 si臋 od tych z wy偶szych naczelnych, a to wyja艣ni膰 nasze bardziej zaawansowane zdolno艣ci poznawcze. A ich pracuj膮cy naukowcy próbowali to udowodni膰.

Eksperyment zosta艂 przeprowadzony przez kilka instytutów i o艣rodków, ale na czele bada艅 na Kent State University antropologów Owen Lovejoy i Mary Ann Rahat postanowi艂 rozpocz膮膰 si臋 od oceny ogólnej liczby neuroprzeka藕ników u ludzi, szympansów, goryli, orangutanów i ma艂p.

Ze szczególn膮 uwag膮 naukowcy badali substancja w pr膮偶kowiu mózgu odpowiedzialna za zachowanie spo艂eczne i komunikacj臋. Okaza艂o si臋, 偶e w tym regionie mózgu u ludzi jest znacznie wi臋ksza aktywno艣膰 dopaminy, jedn膮 z funkcji, których – mentalnych korzy艣ci wynikaj膮ce z aktywno艣ci spo艂ecznej i zachowa艅 w spo艂ecze艅stwie. W pasiastym ciele, w szczególno艣ci, dopamina przyczynia si臋 do rozwoju tak charakterystycznych dla ludzi tylko cech behawioralnych i zdolno艣ci funkcjonowanie w ramach z艂o偶onej edukacji spo艂ecznej (grupy) i umiej臋tno艣ci mówienia.

Tak偶e w ludzkim mózgu, poziomie goryla i szympansa serotonina wy偶sze ni偶 u innych naczelnych.W pr膮偶kowiu ten hormon odpowiedzialny za funkcje poznawcze i kontrol臋. Na przyk艂ad, im wy偶szy poziom serotoniny, tym ni偶sza agresja (i odwrotnie, im ni偶szy poziom, tym mniej wyra藕ne umiej臋tno艣ci spo艂eczne).

Jednak Do poziomu agresji jest tak偶e neuroprzeka藕nik taki jak acetylocholina: im mniejszy, tym mniej agresji. Naukowcy zauwa偶yli, 偶e u naczelnych poziom tego neuroprzeka藕nika jest znacznie wy偶szy ni偶 u ludzi.

鈥濿idzimy wi臋c co艣 wspólnego u ludzi i wy偶szych naczelnych: wysoki poziom serotoniny pozwala im na przeprowadzenie z艂o偶onej interakcji spo艂ecznych, – podkre艣la rahat – ale na wysokim poziomie zwierz膮t acetylocholiny przejawiaj膮 wi臋ksz膮 agresywno艣膰, a ludzie to jest t艂umione z powodu obni偶enia poziomu tego neuroprzeka藕nika To znaczy, mo偶emy to powiedzie膰 na zachowanie ludzi i naczelnych ma wp艂yw ca艂y zestaw ró偶nych zwi膮zków chemicznych zebranych w ró偶nych proporcjach„.

Naukowcy uwa偶aj膮, 偶e profil neurochemiczny ludzkiego mózgu powsta艂 w wyniku doboru naturalnego ze wzgl臋du na ró偶ne cechy rozrodcze.

I to jest ta ewolucja "chemicznej sygnatury" ludzko艣ci (ten sam profil neurochemiczny,którzy próbowali zbudowa膰 autorzy pracy) pomog艂a nam w wy艣cigu o przetrwanie pokona膰 ma艂py i ludzi prehistorycznych po naszym oddzieleniu od szympansów sze艣膰 milionów lat temu. Naukowcy nawet w to wierz膮 wysoki poziom dopaminy w pr膮偶kowiu mo偶e prowadzi膰 do monogamii jako rodzaj komunikacji spo艂ecznej, która jest korzystniejsza dla rozwoju gatunku.

Clifford Jolly, antropolog z Uniwersytetu w Nowym Jorku, który nie uczestniczy艂 w badaniu, uwa偶a, 偶e 鈥嬧媓ipoteza jest do艣膰 wiarygodna. 鈥瀂a艂o偶enie, 偶e ró偶nice w mózgu ma艂py i cz艂owieka neurochemicznej profilu skorelowane z ró偶nicami w temperamencie i komunikacji spo艂ecznej, nadal istnieje hipoteza, chocia偶 badanie jest bardzo silny – mówi. – I to jest prawdopodobne, 偶e opisa膰 ró偶nic臋 poziomu hormonów i neuroprzeka藕ników w pr膮偶kowiu naprawd臋 odegra艂 wa偶n膮 rol臋 w ewolucji ludzkich zachowa艅 i mo偶e wyja艣ni膰 wysoki poziom empatii mi臋dzy lud藕mi, który jest nieod艂膮czn膮 cech膮 gatunku„.

Wcze艣niej, zdolno艣膰 do empatii ze wzgl臋du na fakt, 偶e nasi przodkowie wielko艣膰 mózgu w stosunku do cia艂a tylko wy偶sza od naczelnych i przetrwa膰 i rozwija膰 pomóg艂 doboru naturalnego na rzecz ludno艣ci nieagresywne (tzw 鈥瀞elf-udomowienie hipotezy鈥).Planuj膮c nowe badanie, Rahati chcia艂 zrozumie膰, jak bardzo rozmiar mózgu doprowadzi艂 do niezale偶nego udomowienia. W tym kontek艣cie logiczne wydaje si臋 zbadanie tylko cia艂a pr膮偶kowanego odpowiedzialnego za socjalizacj臋. W rezultacie, obecnie uwa偶a si臋, 偶e przyczyn膮 tego wszystkiego by艂 to by艂 nasz 鈥瀙odpis chemiczny鈥, który przyczyni艂 si臋 do tego, 偶e ludzki mózg jest 鈥瀗ad臋ty鈥.

"Nasze badania mog膮 odtworzy膰 mechanizm wyst臋powania du偶ego mózgu w cz艂owieku", który ma anatomiczne potwierdzenie. Na przyk艂ad staro偶ytni hominidzi, zgodnie z wykopaliskami, istnia艂y jeszcze przed zwi臋kszeniem ludzkiego mózgu. Rahat zauwa偶a równie偶, 偶e gatunek ten jest znacznie krótszy 鈥瀔艂y鈥, który od dawna odgrywa艂y wa偶n膮 rol臋 w przyci膮ganiu zaloty samca od samicy. Sugeruje to, 偶e sygna艂y kolega straci艂 gro藕ny wiadomo艣膰, ludzie staj膮 si臋 bardziej 鈥瀋ywilizowany鈥, jak powiedzieliby艣my dzisiaj. 鈥瀂mniejszenie poziomu agresji, które widzimy tu w prehistorycznych ludzi – podkre艣la badacz – po prostu oznacza, 偶e 鈥嬧媧mieniono profil neurochemiczna Jeste艣my w nowoczesnych ludzi mo偶na zobaczy膰 poziom relacji neuroprzeka藕ników i agresji ..Szczególnie wa偶ne jest to, 偶e rzekome zmiany chemiczne mia艂y miejsce, zanim ludzki mózg zwi臋kszy艂 swój rozmiar ".

Naukowcy planuj膮 kontynuowa膰 badania, aby znale藕膰 jeszcze bardziej przekonuj膮ce dowody swoich hipotez. W szczególno艣ci, maj膮 zamiar uczy膰 si臋 monogamicznym naczelnych, aby pokaza膰, 偶e poziom dopaminy maj膮 wy偶sze acetylocholin臋 – poni偶ej, a oni zachowuj膮 si臋 inaczej ni偶 ich odpowiedniki bardziej agresywne.

Autor: Bret Stetka, redaktor Medscape, autor Scientific American i innych.

殴ród艂o: www.scientificamerican.com/article/cocktail-of-brain-chemicals-may-be-a-key-to-what-makes-us-human/

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: