馃憠 "Blask i ub贸stwo" zazdro艣ci | Badania, zwi膮zki |

„Blask i ub贸stwo” zazdro艣ci

Zazdro艣膰 wydaje si臋 by膰 przydatn膮 i wa偶n膮 ewolucyjn膮 adaptacj膮. Dzi臋ki zazdro艣ci staro偶ytni ludzie mogli chroni膰 swoje stosunki seksualne przed niechcianymi partnerami. Jednak we wspó艂czesnych stosunkach w parze, opartych na g艂臋bokim zaufaniu sobie nawzajem, nie zawsze jest to w艂a艣ciwe. Nadmierne podejrzenia i nieufno艣膰 partnera mog膮 powa偶nie zak艂óci膰 "atmosfer臋 mi艂o艣ci", a czasem by膰 oznak膮 g艂臋bokich problemów psychologicznych zwi膮zanych z osobowo艣ci膮 zazdrosnych.

Zwyczajem jest nazywanie zazdro艣ci do艣wiadczeniem pewnych z艂ych emocji, aby chroni膰 i chroni膰 intymne relacje pary przed obcymi partnerami seksualnymi. We wspó艂czesnym spo艂ecze艅stwie zazdro艣膰 jest zazwyczaj traktowana jako zjawisko niepo偶膮dane, komplikuj膮ce relacje: wszak zazdro艣膰 wi膮偶e si臋 z destrukcyjnymi do艣wiadczeniami, opartymi na w膮tpliwo艣ciach dotycz膮cych mi艂o艣ci partnera i lojalno艣ci seksualnej.

Bior膮c jednak pod uwag臋 relacje seksualne staro偶ytnych przodków, mo偶na uzna膰 zazdro艣膰 za wa偶n膮 ewolucyjn膮 adaptacj臋 do walki z zdrad膮, która z regu艂y jest nierozerwalnie zwi膮zana z monogamicznymi wi臋zami.

Plusy monogamii spo艂ecznej

Wiele rodzajów monogamicznych zwierz膮t charakteryzuje si臋 zastrze偶onymi zachowaniami zwi膮zanymi z ochron膮 samicy przed nieproszonymi "go艣膰mi" (szczególnie w okresie owulacji), dlatego w艣ród badaczy takie zachowanie jest powszechnie nazywane ochron膮 partnera. M臋偶czyzna (z regu艂y inicjatywa pochodzi od niego) "inwestuje" zasoby w relacj臋 z kobiet膮, staraj膮c si臋 odizolowa膰 j膮 od partnerów zewn臋trznych, aby mie膰 pewno艣膰, 偶e to jego potomstwo przetrwa.

Oczywi艣cie, im wi臋cej energii, zasobów i czasu po艣wi臋camy na budowanie gniazda i tworzenie sprzyjaj膮cych warunków, tym bardziej m臋偶czyzna próbuje chroni膰 swoj膮 kobiet臋 przed niewierno艣ci膮 seksualn膮. Z drugiej strony, kobieta jest równie偶 zainteresowana opiek膮 nad m臋偶czyzn膮, która zajmuje si臋 ni膮 tak d艂ugo, jak to mo偶liwe, dlatego zdrada, do której jest sk艂onna, musi by膰 ukryta.

Zrozumia艂e jest agresywne nastawienie m臋偶czyzny do outsiderów "kochanków" w okresie zalotów, poniewa偶 zagro偶one s膮 jego liczne prace i wysi艂ki. Ta forma zwi膮zku jest uwa偶ana za monogami臋 spo艂eczn膮, tzn. M臋偶czyzna i kobieta tworz膮 stabilny zwi膮zek parowania przez pewien okres, ale ka偶dy z nich mo偶e mie膰 dodatkowych partnerów na boku (ze wspóln膮 opiek膮 nad potomstwem i zachowaniem wspólnego gniazda).W porównaniu do monogamii seksualnej, monogamia spo艂eczna jest bardziej popularna zarówno u ludzi, jak iu zwierz膮t.

4 rodzaje monogamii

Jak wiecie, istnieje oko艂o czterech rodzajów monogamii.

  • 1. Monogamia seksualna. Opiera si臋 na seksualnej lojalno艣ci partnerów.
  • 2. Monogamia genetyczna. Zak艂ada genetyczny dowód ojcostwa.
  • 3. Monogamia spo艂eczna. Oznacza to stabiln膮 relacj臋 z g艂ównym partnerem, ale tajna relacja "mi艂o艣膰" z boku nie jest wykluczona.
  • 4. Cykliczna monogamia. Zak艂ada ona tworzenie par do wspólnej hodowli potomstwa przez okre艣lony czas.

Gibony s膮 podatne na cudzo艂óstwo

Nawet w艣ród 鈥瀖i艂osne鈥 bonobo (Pan paniscus) – szympans kar艂owaty, który jest generalnie podatne na promiskuitetnym stosunków seksualnych, mo偶e czasem stanowi膰 tymczasow膮 pary. Dzieje si臋 tak w przypadku, gdy serce kobiety otrzymuje jeden z najbardziej lubianych wielbicieli. Jej "kochanek" sk艂ania si臋 do pokazywania w艂asnych zachowa艅 i jest zazdrosny o ka偶dego potencjalnego rywala.

Madagaskar gigantyczny chomik

Pomimo sukcesu monogamii spo艂ecznej (w odniesieniu do innych odmian), ogólnie rzecz bior膮c,zwi膮zki monogamiczne – zjawisko do艣膰 rzadkie u ssaków. Ta forma stosunków seksualnych jest charakterystyczna tylko dla 5% przedstawicieli tej klasy. Na przyk艂ad poligamiczne ogniwa daj膮 wi臋cej przewag ewolucyjnych i mo偶liwo艣ci rozprzestrzeniania m臋skich genów.

Jeszcze stabilne pary monogamicznymi tworz膮 kojoty (latrans canis), mostki miedzi (Callicebus cupreus) – gatunku naczelnych Sakov zheltobryuhie rodziny step nornika (Microtus ochrogaster) MADAGASKARZE olbrzymie chomików (Hypogeomys antimena), kalifornijskie myszy (Peromyscus californicus), miniaturowy antylopy dikdik (Madoqua); gibonów (hylobates) tak偶e uwa偶a si臋 za monogamiczne, ale czasami podatne na adultery.

Antylopa Dickey

Ma艂偶e艅stwo z Ardipithecus

Je艣li zwracamy si臋 do dzie艂a s艂ynnego ameryka艅skiego antropologa Owen Lovejoy, który bada艂 ewolucj臋 zwi膮zku ma艂偶e艅skim na istotnych ustaleniach ardipitek Pozostaje, mo偶na stwierdzi膰, 偶e monogamiczne zwi膮zki rodzinne w艣ród naszych najdawniejszych przodków mia艂y miejsce ju偶 w epoce pliocenu. I mo偶liwe jest, 偶e te relacje wp艂yn臋艂y na dalsz膮 ewolucj臋 hominidów1.

Innymi s艂owy, powszechne przekonanie, 偶e monogamiczne zwi膮zki utworzone w艣ród staro偶ytnych ludzi a偶 do ko艅ca epoki lodowcowej i by艂y zwi膮zane z przej艣ciem od paleolitu 艂owców-zbieraczy do rolnictwa,nie do艣膰 dok艂adnie odzwierciedla ewolucj臋 ma艂偶e艅stw naszych przodków. Aby dowiedzie膰 si臋, jak to si臋 naprawd臋 sta艂o, potrzeba wi臋cej bada艅.

Ardipithecus ramidus – staro偶ytny rodzaj hominidów, których przedstawiciele istnia艂y ju偶 we wczesnym pliocenie oko艂o 4,4 miliona lat temu. Pozosta艂o艣ci pionowych hominidów znaleziono w Aramis w 1993 roku.

Najprawdopodobniej monogamicznych obligacje (o charakterystycznej gorliwo艣ci) istnia艂 przed tym jednak, wraz z grup膮 (dual-plemiennych) ma艂偶e艅stwo nie by艂o g艂ównym nurtem. We wspomnianym okresie rewolucji rolniczej i pojawieniu si臋 w艂asno艣ci prywatnej monogamia stopniowo stawa艂a si臋 szerszym trendem.

Równie dobrze mo偶e by膰 to, 偶e w zimnych plejstoce艅skich wczesnych ludzi opanowa艂a du偶膮 powierzchni臋 i mieszka艂a w ró偶nych warunkach, wi臋c tworz膮 ró偶norodne komunikacji spo艂eczno-seksualnej, w zale偶no艣ci od potrzeb (w tym monogamiczne). Jednak obecne warunki spo艂ecznie rozwini臋tego spo艂ecze艅stwa ka偶膮 nam dzia艂a膰 inaczej.

P艂on膮ce ataki zazdro艣ci

We wspó艂czesnych relacjach rodzinnych poziom zaufania mi臋dzy partnerami jest wysoki.

Zazdro艣膰 jako wa偶na ewolucyjna zdobycz, która kiedy艣 odegra艂a znacz膮c膮 rol臋 w przetrwaniu, mo偶e skomplikowa膰 relacj臋 mi臋dzy kochankami dzisiaj. Cz臋sto jego nadmierne, pal膮ce ataki mog膮 by膰 nierozs膮dne lub by膰 formowane, z regu艂y, w uzale偶niaj膮cych stosunkach.

Ewolucja sprawi艂a, 偶e 鈥嬧媎ysponowali艣my przydatnymi narz臋dziami do przetrwania w trudniejszych czasach. Jednak w zmienionych wspó艂czesnych warunkach nie zawsze dzia艂aj膮. Jeste艣my nosicielami rozwini臋tej inteligencji. I jeste艣my w stanie manifestowa膰 g艂臋bsze uczucia, je艣li porównamy je ze zwierz臋tami.

Dzi艣 mamy ró偶ne mo偶liwo艣ci dbania o osi膮gni臋cie komfortu psychicznego w relacjach rodzinnych. Je艣li bezpodstawna zazdro艣膰 utrudnia konwergencj臋 kochaj膮cych ludzi, mo偶e powinna艣 poprosi膰 o pomoc psychologa?


  1. Lovejoy C. O. Ponowne badanie ludzkich pocz膮tków w 艣wietle Ardipithecus ramidus // Science. V. 326. P. 74, 74e1-74e8. 鈫
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: