馃憠 Czy autyzm jest epidemi膮? | Badania, jako艣膰 偶ycia |

Autyzm to epidemia?

Wi臋kszo艣膰 ekspertów zgadza si臋, 偶e ro艣nie liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Jednak nie wiadomo, co powoduje ten wzrost – ulepszone metody identyfikacji i zg艂aszania autyzmu lub w rzeczywisto艣ci wi臋cej precedensów.

Grupa o nazwie Autyzm Mówi, 艣wiatowy lider w dziedzinie opieki nad autyzmem i jej bada艅, uwa偶a, 偶e 鈥嬧媠ytuacja osi膮gn臋艂a poziom epidemii. W zwi膮zku z tym wzywaj膮 do zastosowania strategii 艂agodzenia skutków kryzysu w zakresie zdrowia publicznego.

Protest zosta艂 oparty na nowym raporcie American Center for Disease Control (CDC), zgodnie z którym w艣ród 88 dzieci jedno dziecko jest autystyczne.

Bob Wright, wspó艂za艂o偶yciel 鈥濵ówi autyzm鈥, powiedzia艂: 鈥濶ie ma epidemii koszty s膮 ogromne, rosn膮 wraz z rozprzestrzenianiem si臋 choroby wiemy, 偶e wczesna diagnoza i leczenie s膮 niezb臋dne, ale konieczne jest, aby rz膮d USA zrobi艂 krok do przodu i .. dzisiaj wspar艂oby osoby z autyzmem. "

"Istnieje sposób rozwi膮zania tego problemu: to, co teraz inwestujemy, jest konieczne, aby zmniejszy膰 bezpo艣rednie i d艂ugoterminowe koszty autyzmu dla rodzin i spo艂ecze艅stwa".

Raport CDC, opublikowane w tym tygodniu opublikowa艂a raport tygodniowy na chorobowo艣膰 i 艣miertelno艣膰 jest powiedziane, 偶e autyzm rozpoznaje si臋 wi臋cej ni偶 1 procent, lub jedno dziecko spo艣ród wszystkich 88, w tym ch艂opca w艣ród wszystkich 54.

6 lat (2002-2008) Cz臋sto艣膰 procent wzros艂a o 78%, podczas gdy dane dla ostatnich 40 lat wskazuj膮 na wzrost wyst臋powania autyzmu 10 razy. Raport powsta艂 na podstawie danych uzyskanych z wykorzystaniem tych samych metod, które zosta艂y u偶yte do CDC w 2009 roku, kiedy okaza艂o si臋, 偶e jedno dziecko w sto dziesi臋膰 jest autystyczny.

Autyzm jest rozwojowe i zaburzenia problemy napotkane w szerszej kategorii zaburze艅 ze spektrum autyzmu, które pojawiaj膮 si臋 we wczesnym dzieci艅stwie – zazwyczaj przed 3 lat. Pomimo faktu, 偶e objawy i nasilenie mog膮 si臋 ró偶ni膰, wszystkie zaburzenia ze spektrum autyzmu wp艂yn膮膰 na zdolno艣膰 dziecka do komunikowania si臋 i interakcji z innymi.

Grupa "Mówi Autyzm" uwa偶a, 偶e 鈥嬧媠trategia powinna obejmowa膰 mi臋dzy innymi:

  • zwi臋kszenie finansowania podstawowej nauki, która ujawnia genetyczn膮 podstaw臋 autyzmu;
  • zwi臋kszy膰 finansowanie bada艅 艣rodowiskowych w celu zidentyfikowania przyczyn autyzmu;
  • przyspieszone finansowanie i rozwój leków i terapii;
  • zaanga偶owanie w strategi臋, w której dzieci zostan膮 zdiagnozowane na autyzm nie pó藕niej ni偶 w wieku 18 miesi臋cy;
  • zaanga偶owanie Krajowego Korpusu Przygotowawczego w rekrutacj臋 wi臋kszej liczby terapeutów i us艂ugodawców, a tak偶e specjalnie wyszkolonych nauczycieli i asystentów;
  • strategia wychodzenia naprzeciw rosn膮cym potrzebom osób doros艂ych z autyzmem, zw艂aszcza w zakresie edukacji, zatrudnienia, umieszczania i adaptacji w spo艂ecze艅stwie.

"Wype艂nienie tych obowi膮zków musi rozwi膮za膰 problem" dodaje Wright. "Musimy zjednoczy膰 prezydenta, publiczne agencje zdrowia i przedstawicieli obu stron." Krajowy problem wymaga rozwi膮zania krajowego, nie mniej. "

鈥濿iemy, jak wa偶n膮 wczesn膮 diagnoz臋, ale bez dost臋pu do leczenia, to nie znaczy nic鈥 – mówi doktor psychologii Geraldine Dawson. "Wi臋kszo艣膰 dzieci nie otrzymuje niezb臋dnego leczenia i opieki, musimy wzi膮膰 to pod uwag臋, je艣li chcemy i艣膰 do przodu."

鈥濴iczby oferowane CDC wydaj膮 si臋 niepokoj膮ce, ale dlatego, 偶e nie powiedziano nam historie prawdziwych rodzin i ludzi, którzy musz膮 zmaga膰 si臋 z ni膮 na co dzie艅鈥 – powiedzia艂 prezes grupy Mark Roytmeyr.

鈥濷d walki o uzyskanie diagnozy i odpowiednich us艂ug edukacyjnych i leczenie a ko艅cz膮c prób臋 poradzenia sobie z ogromnym stresem finansowym i emocjonalnym, rodziny s膮 zaanga偶owane w codziennej walce z t膮 chorob膮.鈥

"Musimy osi膮gn膮膰 te same zasoby i uwag臋, które pa艅stwo przeznacza na konfrontacj臋 z innymi chorobami w celu wyrównywania szans".

Pe艂ny bud偶et Narodowego Instytutu Zdrowia w 2011 r. Wyniós艂 30,5 miliarda. Z tego jedynie 169 milionów (0,6%) dolarów przeznaczone by艂o bezpo艣rednio na badania zwi膮zane z autyzmem.

Wed艂ug "Says Autism" najnowsze badania pokazuj膮, 偶e autyzm "kosztuje" spo艂ecze艅stwo 126 miliardów rocznie (w USA), a liczba ta wzros艂a ponad trzykrotnie od 2006 roku. Wydatki wzros艂y do 鈥嬧137 miliardów przy wi臋kszej liczbie pacjentów.

Eksperci twierdz膮, 偶e koszt pomocy ka偶dej osobie zdiagnozowanej z autyzmem w USA wynosi 2,3 miliona dolarów w ca艂ym jego 偶yciu.Wydatki dla osoby, która nie cierpi z powodu problemów w rozwoju umys艂owym – 1,4 miliona dolarów.


殴ród艂o: psychcentral.com

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: